loading

PEFC certifikat v LIP Bohinj, d.o.o.

14. feb. 2018

V mesecu juniju 2013 smo uspešno pridobili certifikat PEFC Coc za tri produktne skupine izdelkov:

  • opažne plošče,
  • lesne ostanke (biomaso) in
  • hlodovino.

Kaj pravzaprav PEFC je?

PEFC (an.: Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certificiranja gozdov. To je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Sledenje certificiranega lesa oz. nadzor izvora lesa (an.: Chain of Custody (CoC)) je sledenje lesa, ki izvira iz certificiranih gozdov skozi vse faze proizvodnega procesa pridobivanja lesa, predelave, transporta in skladiščenja, do prodaje izdelka končnemu potrošniku.

Da smo pridobili certifikat smo morali pripraviti krovni dokument: Poslovnik PEFC CoC, ki ureja postopke nabave, proizvodnje in prodaje za vse tri produktne skupine. V nadaljevanju Poslovnik opredeljuje dodatna navodila, evidence in obrazce. Tekoče po krediti metodi spremljamo prevzem certificirane surovine in prodajo certificiranih izdelkov.

Certificirani smo s certifikacijsko številko BV/CdC/8517746 in identifikacijsko številko za logo PEFC/27-31-15. Zadnja številka zaznamuje, da smo petnajsti v Sloveniji prejeli certifikat sledljivosti, vendar pa smo prvi v Sloveniji, ki smo certificirali končni izdelek; opažno ploščo. Na vsak način smo postavili mejnik v slovenski lesarski stroki, in verjamemo, da nam bodo sledili tudi drugi proizvajalci, predvsem pa dobavitelji hlodovine in žaganega lesa.

Certifikat smo pridobili za obdobje petih let, s tem da moramo vsako leto opraviti kontrolno zunanjo presojo.

Skrb za trajno ohranjanje gozdov je v Sloveniji ključnega pomena, saj je največje naravno bogastvo, ki ga premoremo.

Zadnje novice

Novice o aktualni dogodkih in posebni ponudbi.

V novicah najdete kataloge z opisom ponudb in dodatnimi informacijami.